สามารยกเลิกคอร์สเรียนออนไลน์และขอเงินคืนได้หรือไม่

คอร์สเรียนที่มีการเปิดให้สมัครตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผล โดยต้องขอคืนเงินภายใน 7 วันหลังทำการชำระเงินเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตามสำหรับคอร์สเรียนที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนก่อนเวลาดังกล่าวไม่สามารถยกเลิกหรือขอเงินคืนได้ทุกกรณี

สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสมุดหรือหนังสือได้หรือไม่

ไม่ได้ ดังนั้นจึงขอให้พิจารณาให้รอบคอบก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง

สามารถขอคืนสินค้าได้หรือไม่ หากสินค้าที่ได้รับมีความชำรุดเสียหายหรือไม่ถูกต้อง

กรณีสินค้าไม่ถูกต้องจากรายการคำสั่งซื้อ

กรณีนี้ SpeakMath ยินดีจัดส่งสินค้าที่ไม่ครบให้ทุกรณี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและลูกค้าไม่จำเป็นต้องส่งหนังสือรายการที่ผิดคืน

สำหรับกรณีอื่น ๆ เช่น สมุดหนังสือ สปีคแมทไม่รับเปลี่ยนคืนทุกกรณี ยกเว้นเข้าข่ายเงื่อนไขดังนี้

  1. หนังสือหรือสมุดชำรุด เสียหาย จากทางขนส่ง สปีคแมทจะจัดส่งหนังสือหรือสมุดเล่มใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ โดยลูกค้าจะต้องแจ้งความจำนงและยื่นหลักฐาน เช่น คลิปวิดิโอขณะแกะตรวจสอบสินค้า ให้แก่สปีคแมทภายในเวลา 7 วันหลังมีการเซ็นรับมอบสินค้า
  2. หนังสือมีข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ อาทิ หน้าขาดหาย สปีคแมทจะจัดส่งหนังสือหรือเอกสารทดแทนชุดใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ โดยลูกค้าจะต้องแจ้งความจำนงและยื่นหลักฐาน เช่น ภาพถ่ายหน้าที่ขาดหาย ให้แก่สปีคแมทภายในเวลา 90 วันหลังมีการเซ็นรับมอบสินค้า