คำถามที่พบบ่อย

สินค้าของฉันจะทำการจัดส่งเมื่อใด

กรณีเป็นรอบสั่งจองหนังสือ จะมีการระบุวันที่ชัดเจนในแต่ละรอบ จะต้องทำการตรวจสอบจากรายละเอียดในการสั่งจอง หรือสามารถถติดต่อสอบถามได้ที่ info@speakmath101.com หรือทางเพจ SpeakMath

กรณีสั่งหนังสือทั่วไป จะจัดรอบส่งทุกวัน จันทร์ พฤหัส และเสาร์

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

กรณีสมัครเรียนออนไลน์เท่านั้น จะไม่มีหนังสือจัดส่งให้ เนื่องจากสามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ในคอร์สทันที

กรณีสินค้าอื่น ๆ ได้แก่ หนังสือ แบบฝึกหัด หรือสมุด สำหรับที่อยู่ใน กทม. จะใช้เวลาจัดส่งถึงลูกค้าภายใน 2 วัน หลังวันจัดส่งสินค้า สำหรับที่อยู่จังหวัดอื่น ๆ จะใช้เวลา 3 – 7 วันทำการ หลังทำการจัดส่ง

ไม่ได้รับสินค้าทำอย่างไร

กรณีนี้หมายถึงหมายเลขติดตามพัสุดเปลี่ยนสถานะว่านำส่งเรียบร้อยแล้วแต่ผู้ซื้อยังไม่ได้รับพัสดุ

ไม่ได้รับสินค้าเนื่องจากที่อยู่ผิด

หากไม่ได้รับสินค้าให้ตรวจสอบตามขั้นตอนนี้ตรวจสอบที่อยู่ว่ากรอกไว้ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง โปรดรีบแจ้งทาง SpeakMath เพื่อแก้ไขที่อยู่ ถ้าพัสดุเริ่มจัดส่งแล้วแต่ยังไม่ถูกนำจ่าย จะต้องมีการตีคืนพัสดุและจัดส่งใหม่อีกครั้ง ส่งผลให้ได้รับสินค้าได้ช้ากว่าปกติ กรณีสินค้ามีการนำจ่ายปลายทางและมีผู้อื่นรับไปซึ่งไม่ใช่ผู้ซื้อและไม่ได้เกี่ยวข้องใด ๆ กับผู้ซื้อไม่ว่าด้วยเจตนาใดก็ตาม SpeakMath ไม่คืนเงินทุกรณี และทางลูกค้าจะต้องชำระเงินเพื่อสั่งสินค้าอีกครั้งหากยังต้องการสินค้า

ไม่ได้รับสินค้าเนื่องจากมีผู้อื่นรับแทน

บ่อยครั้งหากหรอกรที่อยู่ที่ทำงาน พัสดุจะมีการฝากไว้ที่แผนกหรือเจ้าหน้าแทน โปรดตรวจสอบที่แผนกหรือลายเซ็นผูรับของ อย่างไรก็ตามหากไม่มีพบพัสดุและลายเซ็นรับของไม่มีบุคคลนี้อยู่จริง โปรดแจ้งทางเพจ SpeakMath ทันทีเพื่อช่วยเหลือในติดตามพัสดุต่อไป

บางครั้งแม้เป็นที่อยู่บ้านพัก อาจมีบุคคลอื่นในบ้านหรือบ้านข้างเคียงรับพัสุดไว้แทน โปรดตรวจสอบกับบุคคลเหล่านี้รวมถึงลายเซ็นผู้เซ็นรับ โอย่างไรก็ตามหากไม่มีพบพัสดุและลายเซ็นรับของไม่มีบุคคลนี้อยู่จริง โปรดแจ้งทางเพจ SpeakMath ทันทีเพื่อช่วยเหลือในติดตามพัสดุต่อไป

ไม่ได้รับสินค้า ทั้งที่กรอกที่อยู่ถูกและไม่มีบุคคลอื่นรับแทน หรือลายเซ็นไม่ใช่บุคคลในบ้านหรือเพื่อนบ้านหรือพนักงานในที่ทำงาน

หากเข้าข่ายกรณีนี้ SpeakMath จะทำการตรวจสอบขนส่ง และหากพบว่าความผิดพลาดนี้เกิดจากขนส่งนำจ่ายผิด SpeakMath ยินดีจัดส่งสินค้าให้อีกครั้งโดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มเติม

ได้รับสินค้าช้ากว่าระยะเวลาที่ประมาณทำอย่างไร

โดยปกติแล้วสินค้าของเราจะจัดส่งภายในเวลาที่ประมาณ แต่บางครั้งอาจมีการล่าช้าได้ในกรณีเหล่านี้

  1. ช่วงวันหยุดยาว เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ สินค้าอาจจะใช้เวลาในการนำส่งนานกว่าปกติได้
  2. กรอกที่อยู่ผิด ในกรณีนี้จะต้องมีการเรียกคืนสินค้าและต้องจัดส่งใหม่ ซึ่งส่งผลให้ได้รับสินค้าช้ากว่าปกตินับจากวันจัดส่งครั้งแรกได้
  3. กรณีอื่น ๆ เช่น เป็นจังหวัดห่างไกล อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าปกติ แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก

อย่างไรก็ตามลูกค้าสามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้ตลอดจากเลข Tracking ที่ได้รับทาง E-mail/Line official/กล่องข้อความจากเพจ SpeakMath และทาง SpeakMath จะคอยหมั่นตรวจสอบให้พัสดุส่งภายในเวลาอยู่เสมอ หากพบว่ามีการล่าช้า SpeakMath ยินดีช่วยประสานงานกับขนส่งเพื่อตรวจสอบและเร่งการจัดส่ง

ได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง ทำอย่างไร

โปรดตรวจสอบในรายการคำสั่งซื้อว่าสินค้าที่ได้รับตรงกับรายการหรือไม่ หากไม่ตรงโปรดแจ้งมาทางช่องทางติดต่อ SpeakMath ใดก็ได้ พร้อมภาพถ่ายสินค้าที่ได้รับและหมายเลขคำสั่งซื้อหรือชื่อ-นามสกุลที่กรอกในคำสั่งซื้อ

โดยกรณีนี้ SpeakMath ยินดีจัดส่งสินค้าที่ไม่ครบให้ทุกรณี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและลูกค้าไม่จำเป็นต้องส่งหนังสือรายการที่ผิดคืน

สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อและขอเงินคืนได้หรือไม่

หากเป็นคอร์สเรียนสามารถยกเลิกได้ แต่มีเงื่อนไขบางส่วน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคืนเงินและสินค้า

หากเป็นหนังสือ แบบฝึกหัด สมุดโน้ตหรือ physical product ต่าง ๆ ไม่สามารถยกเลิกได้

ลงเรียนคอร์สออนไลน์ ถ้าเรียนไม่เข้าใจสามารถสอบถามพี่ไข่มุกเพิ่มเติมได้หรือไม่

ได้ค่ะ โดยมีระยะเวลาการสอบถามตามอายุของคอร์สเรียน ตัวอย่างเช่น สมัครคอร์ส 6 เดือน สามารถสอบถามพี่ไข่มุกได้ภายใน 6 เดือนนั้นจนกว่าคอร์สจะหมดอายุ

กรณีสมัครคอร์สรายเดือนหรือรายปี มีการต่ออายุอัตโนมัติหรือไม่

ไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติค่ะ ลูกค้าจะต้องทำการสั่งซื้อคอร์สอีกครั้งด้วยตนเอง แต่ถ้าหากต้องการต่ออายุอัตโนมัติ สามารถติดต่อพี่ไข่มุกเพิ่มเติมได้ผ่านทาง info@speakmath101.com หรือเพจ SpeakMath แล้วแจ้งขอเปิดต่ออายุอัตโนมัติ

เมื่อคอร์สเรียนหมดอายุ ข้อมูลของฉันจะถูกลบหรือไม่

ไม่ค่ะ เมื่อคอร์สเรียนหมดอายุจะไม่สามารถเข้าดูวิดิโอ ดาวน์โหลดเอกสาร ทำข้อสอบได้ แต่ข้อมูลความคืบหน้ายังเก็บไว้อยู่ เช่น การบ้านที่ส่ง ข้อสอบที่ทำไว้แล้ว นักเรียนสามารถต่ออายุในภายหลังและกลับมาเรียนจากที่ค้างไว้ได้ค่ะ