fbpx
0(0)

ความเท่ากันทุกประการ

  • โดย Kaimook
  • ระดับคอร์ส: ระดับกลาง
  • หมวดหมู่ ม.2
  • ระยะเวลา 01h 08m 56s
  • ลงทะเบียนแล้ว 7
  • อัปเดตล่าสุด 19/04/2020

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • สามารถระบุได้ว่าสามเหลี่ยมแต่ละรูปเท่ากันทุกประการหรือไม่
  • สามารถระบุประเภทของความเท่ากันทุกประการได้

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

6 บทเรียน01h 08m 56s

เนื้อหา

ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิตและส่วนของเส้นตรง00:6:54
ความเท่ากันทุกประการแบบ ด้านมุมด้าน – มุมด้านมุม – ด้านด้าน00:11:24
ความเท่ากันทุกประการ มุมมุมด้าน – ฉากด้านด้าน – วงกลม – หน้าจั่ว – เส้นขนาน00:12:58

แบบฝึกหัด

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 ดาว)

8 คอร์ส

209 ผู้เรียน

ฟรี

สิ่งที่รวมในคอร์ส

  • ชีทความเท่ากันทุกประการ

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้น ม.2